به نام       تنهایی که   هم دم     همه     تنهای هاستنوشته شده در تاريخ توسط سید مسعودهاشمی شیخ شبانی
کاش می آمدی انتظار سخته..... گناه داره تمام وجودما میگیره  کاش هر روز جمعه بود تا انتظار از گناه نجاتم میداد    شرمنده ام  آقا ....شرمنده ام


برچسب‌ها: عشق واقعی

نوشته شده در تاريخ توسط سید مسعودهاشمی شیخ شبانی